Juventa Sport  


               

ZAŠTO JUVENTA SPORT?


 

POLITIKA KVALITETAIZJAVA O KVALITETU

Imajući u vidu da je danas u svjetu kvalitet najvažniji tržišni faktor i glavno oružje konkurentnosti sa trajnim i rastućim trendom, njegovo inkorporiranje u poslovnu politiku preduzeća ima za cilj kontinuirano poboljšavanje marketinške strategije. Ona zahtijeva stalno unapređenje kvaliteta poslovanja unutar cijelog preduzeća i ostvarivanje svjetske klase kvaliteta.

Osnovni stavovi kvaliteta ogledaju se u sljedećem: 

  • Kvalitet, uz istovremeno snižavanje troškova poslovanja i povećanje produktivnosti i profitabilnosti, predstavljaju poslovni prioritet u svim našim aktivnostima.

  • Kvalitet proizvoda i njihova bezbjednost za upotrebu omogućuju se adekvatnom primjenom zahtjeva, propisa i regulativa, kao i međusobno definisanim zahtjevima naših kupaca.

  • Stalno unapređenje kvaliteta je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih sektora i službi, što se ogleda kroz promjenu filozofije rukovodstva ka unapređenju kvaliteta poslovnih procesa i stvaranju skladnog poslovnog sistema.

  • Odgovornost za kreiranje, pravovremenu primjenu i obezbjeđenje kvaliteta pripada svakoj funkciji u preduzeću, organizacionoj cjelini i pojedincu za poslove koje obavlja, bez mogućnosti prenošenja na nekog drugog.

  • Planiranje u svim poslovnim procesima i uspostavljanje stalnih poboljšanja, sa ciljem da vrhunsko postane pravilo, a ne izuzetak, je prepoznatljiv stil rada u preduzeću.

  • U poslovnim odnosima orijentisati se na partnere koji imaju uveden sistem upravljanja kvalitetom i dosljedno ga primjenjuju pri realizaciji svojih procesa.

  • Rukovodstvo i svi zaposleni uspostavljaju klimu saradnje, povjerenja i pripadnosti preduzeću, koja se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranju poslovnih procesa, vođenju računa o zajedničkim ciljevima, potrebama i interesima, što omogućuje aktiviranje svih stvaralačkih potencijala.

  • Zaštita prirodne okoline u kojoj radimo i očuvanje resursa na najbolji mogući način.

  • Uvedeni sistem kvaliteta u našem preduzeću prema standardu ISO 9001:2000, predstavlja osnovu za razvoj i novo sredstvo na putu do upravljanja totalnim kvalitetom (TQM) kao procesom opšteg napretka.

Banja Luka, 20.06.2007.god.

Direktor
Gostimir Jaćimović
Putanja