Juventa Sport  


               

KONTAKT INFORMACIJE


 

VELEPRODAJAJaćimović d.o.o.
Juventa sport

Karađorđeva 83
78000 Banja Luka, RS, BiH
Telefon: +387 51 212 904
Fax: +387 51 212 269
E-mail: info@juventasport.com

Rukovodilac veleprodaje sportske opreme:
Dijana Ilić
E-mail: veleprodaja@jacimovic.com

Rukovodilac veleprodaje oružja:
Aleksandar Nikolić
E-mail: arms@jacimovic.com

Prodaja za klubove:
Zoran Deket
Telefon: 065 758 158
E-mail: timsport@jacimovic.com
Putanja